VING doo ima izvanrednu saradnju sa EPIC Srbija, UNIDO Focal Point. EPIC - Enterprise Performance Improvement Center, odnosno Centar za unapređenje poslovanja radi po metodologiji UNIDO (United Nation Industrial Development Organization). Posvećeni smo energetskoj efikasnosti i razvoju obnovljivih vidova energije. Naše konsultantske usluge na ovom polju, pomoći će Vam da ovladate tokovima energije u Vašoj organizaciji, da smanjite troškove, da postanete konkurentniji i profitabilniji.

Implementacija ISO standarda u Vašu organizaciju je takođe naša specijalnost. Učinićemo to, u saradnji sa Vama na način koji će Vam najviše odgovarati i koji će Vam doneti sve prednosti koje ISO standardi u primeni donose.

Bavimo se merenjem vlage u svim materijalima i vlage i temperature vazduha. Iskustvo dugo više od 15 godina u ovoj oblasti čini nas kompetentnim i konkurentnim na tržištu.

Čitav niz obuka koje Vam pružamo prati sve naše delatnosti. Ako se radi o skladištenju robe, praćenju uslova skladištenja, energetskoj efikasnosti, energetskom menadžmentu, upravljanju energetskim troškovima i implementaciji standarda iz ISO serije - obratite nam se. Tu smo da se dogovorimo i da Vam pomognemo.

Tim konsultanata koji Vam stoji na usluzi predvođen je ekspertom koji iza sebe ima više od 30 godina radnog staža u raznim segmentima privrede i ekonomije, pretežno u energetskom sektoru. Pored univerzitetskog obrazovanja, on je i priznati međunarodni ekspert u domenu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, medjunarodno sertifikovan trener i konsultant za primenu UNIDO metodologije za kontinualno upravljanje poslovanjem u malim i srednjim preduzećima i konsultant Evropske Banke za obnovu i razvoj (EBRD).