Merenja


Sušnica za brzo merenje vlage u materijalima


Vlaga u malteru, betonu, cigli i drugim građevinskim materijalima


Merač vlage u realnom vremenu - za sve materijale


Merenje vlage u žitaricama, uljaricama i drugim zrnastim kulturama

Merenje vlage u drvetu bez oštećenja površine

Merač vlage u realnom vremenu - za sve materijale

Merenje temperature i relativne vlage u prostoru

Merenje vlage u drvetu bez oštećenja površine

Merač vlage u realnom vremenu - za sve materijale